Pasitikrinkite savo žinias:

Ką reiškia žodis „kudašius“, vartojamas frazeologizme „nešti kudašių“?


Žmogaus kulnas.

Žmogaus galvos plaukai, kuodas. 

       Šypsokis, Saulės mieste!

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ


2017 m.
I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:  
  Aiškinamasis raštas  
  Finansinės būklės ataskaita  
  Veiklos rezultatų ataskaita  
  Finansavimo sumos  
2. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Finansinės būklės ataskaita  
  Veiklos rezultatų ataskaita  
  Finansavimo sumos  
3. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Ataskaitos  
     
2016 m.

Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai

 1. Savivaldybės iždo metinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Ataskaitos  
 2.  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Ataskaitos  
 3.  Kontrolės ir audito tarnybos metinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Ataskaitos  
4. Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Ataskaitos  
     
III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:  
  Aiškinamasis raštas  
  Finansinės būklės ataskaita  
  Veiklos rezultatų ataskaita  
  Finansavimo sumos  
2.  Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Finansinės būklės ataskaita  
  Veiklos rezultatų ataskaita  
  Finansavimo sumos  
3. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Ataskaitos  
     
II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:  
  Aiškinamasis raštas  
  Finansinės būklės ataskaita  
  Veiklos rezultatų ataskaita  
  Finansavimo sumos  
2.  Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Finansinės būklės ataskaita  
  Veiklos rezultatų ataskaita  
  Finansavimo sumos  
3. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Ataskaitos  
     
I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:  
  Aiškinamasis raštas  
  Finansinės būklės ataskaita  
  Veiklos rezultatų ataskaita  
  Finansavimo sumos  
 2.  Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Finansinės būklės ataskaita  
  Veiklos rezultatų ataskaita  
  Finansavimo sumos  
3.   Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
  Ataskaitos  
   

 

2015 m.
I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
     
II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys  
2. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
3. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
4. Savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
     
III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
2. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
3. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys  
4. Savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys  
     
Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Savivaldybės iždo metinių finansinių ataskaitų rinkinys  
2.  Privatizavimo fondo finansinė ataskaita  
3.  Savivaldybės administracijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys  
   Aiškinamasis raštas  
 4.  Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos metinių finansinių ataskaitų rinkinys  
  Aiškinamasis raštas  
 5.  Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys  
     
2014 m.
I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
3.

Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
   
II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
2. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
4. Savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
   
III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
3.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

4.

Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

   
Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Savivaldybės iždo metinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys
5. Šiaulių miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
   
2013 m.
I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
5. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
 
II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
5. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
 
III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų
rinkinys
5. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
  
Metinių finansisnių ataskaitų rinkiniai
1.  Privatizavimo fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinys
2.  Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
3.  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys
4.  Savivaldybės iždo metinių finansinių ataskaitų rinkinys
5.

 Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai

6.

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių aiškinamasis raštas

   
2012 m.
I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
3. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
   
II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
3. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
   
III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
  • Pedagoginės psichologinės tarnybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
   
Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys
2. Savivaldybės iždo 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai
4. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
   
2011 m.
I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
4. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys
5. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
   
II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
   
III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
4. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
   
Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Savivaldybės privatizavimo fondo 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Šiaulių m. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Savivaldybės iždo 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys
4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys
5. Šiaulių miesto savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
6. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai
   
2010 m.
I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
   
II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
   
III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2. Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
3. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
   
Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai
1. Šiaulių miesto savivaldybės 2010 m.konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
2. Privatizavimo fondo 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinys
3. Savivaldybės administracijos 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinys
4. Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinys
5. Šiaulių m. savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2010 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

į viršų

Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-20 09:17:15 Grįžti

 


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 


 

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Liepa
    2017     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: